Post Image

آنه فرانک دختر سیزده ساله ی یهودی بود که در طول جنگ جهانی دوم در خانه ی خود به همراه خانواده اش پنهان شده بود. آنه فرانک به مدت دو سال در مخفیگاه، خاطرات روزانه اش را یادداشت می کرد و درباره ی وقایع جنگ، ترس ها، امیدها و احساساتش می نوشت. آنه دو ماه قبل از تمام شدن جنگ کشته شد، اما دفتر خاطراتش توسط یکی از دوستان خانواده فرانک پیدا و نگهداری شد. تنها پدر خانواده توانست از جنگ سالم ببرد و پس از چند سال خاطرات دخترش را منتشر کرد. خاطرات او به 51 زبان دنیا ترجمه شد و وقایع مصیبت بار جنگ برای همیشه در ذهن مردم زنده ماند.

خانه ی آنه فرانک در سال 1960، پس از کشمکش های بسیار بر سر تخریب آن، تبدیل به موزه ی آنه فرانک شد. این موزه واقع در مرکز آمستردام، همواره میزبان بازدیدکنندگان زیادی است که با خواندن خاطرات آنه تحت تاثیر قرار گرفته و مشتاق اند مکان های توصیف شده در یادداشت ها را از نزدیک ببینند.

اتاق ها و وسایل خانه در این موزه دست نخورده باقی مانده و به همراه نسخه اصلی یادداشت های آنه، نگهداری شده و اتفاقات و وقایع آن دوران را به نمایش درمی آورند. اگر وقایع جنگ و خاطرات شخصی قربانیان آن برایتان جذابیت دارد، پیشنهاد می کنیم بازدید از این موزه را از دست ندهید.