Post Image

آنتونی گائودی، معمار اسپانیایی کاتالان است که مشخصه آثارش آزادی در فرم، رنگ های فریبنده و وحدت ذاتی است. گائودی به عنوان مدرنیست کاتالونی، عضوی از جنبش نوپای آرت نوو اروپا بود.

گرچه آثار او با این جنبش پیوند می خورد، اما گائودی سبک منحصر به فرد خود را در تکنیک های معماری حفظ کرد. او ساختمان هایی را طراحی کرد که به نظر می رسید در فرم های طبیعت دستکاری شده تا ساختارهایی سیال و غیر معمول ایجاد کند.

حتی اگر شما چیز زیادی در مورد معماری ندانید، هنگام قدم زدن در خیابان های بارسلونا با عبور از کنار ساختمان ها می توانید آثار گائودی را حدس بزنید.

کارهای او سیال و آزاد، پر از فرم های منحنی و بنیادی رنگارنگ و اغراق آمیز است. آثار او با الهام از فرم های طبیعت، تخیل را برمی انگیزد. می توان انعکاس فرم های طبیعت و موجودات، بخش هایی از شاخ و برگ درختان، مارمولک ها و استخوان ها را در آثار گائودی به روشنی دید.

او معمولا از کاشی کاری های رنگی با تکنیک شکسته یا ترک دار استفاده می کرد. نمونه ی این شیوه را می توان به خوبی در مجسمه مارمولک گائودی در پارک گوئِل دید.

آنتونی گائودی در سال 1926 در بارسلونا درگذشت و پروژه عظیم ساخت معبد خانواده مقدس

با مرگ او ناتمام ماند.Sagrada Familia