مخفیگاه آنه فرانک در آمستردام

مخفیگاه آنه فرانک در آمستردام

آنه فرانک دختر سیزده ساله ی یهودی بود که در طول جنگ جهانی دوم در خانه ی خود به همراه خانواده اش پنهان شده بود. آنه فرانک به مدت دو سال در مخفیگاه، خاطرات روزانه اش را یادداشت می کرد و درباره ی وقایع جنگ، ترس ها، امیدها و احساساتش می نوشت.

Anne Frank House Amsterdam

آنه دو ماه قبل از تمام شدن جنگ کشته شد، اما دفتر خاطراتش توسط یکی از دوستان خانواده فرانک پیدا و نگهداری شد. تنها پدر خانواده توانست از جنگ سالم ببرد و پس از چند سال خاطرات دخترش را منتشر کرد. خاطرات او به 51 زبان دنیا ترجمه شد و وقایع مصیبت بار جنگ برای همیشه در ذهن مردم زنده ماند.

Anne Frank Diaries Amsterdam

خانه ی آنه فرانک در سال 1960، پس از کشمکش های بسیار بر سر تخریب آن، تبدیل به موزه ی آنه فرانک شد. این موزه واقع در مرکز آمستردام، همواره میزبان بازدیدکنندگان زیادی است که با خواندن خاطرات آنه تحت تاثیر قرار گرفته و مشتاق اند مکان های توصیف شده در یادداشت ها را از نزدیک ببینند.

Anne Frank House Amsterdam


اتاق ها و وسایل خانه در این موزه دست نخورده باقی مانده و به همراه نسخه اصلی یادداشت های آنه، نگهداری شده و اتفاقات و وقایع آن دوران را به نمایش درمی آورند. اگر وقایع جنگ و خاطرات شخصی قربانیان آن برایتان جذابیت دارد، پیشنهاد می کنیم بازدید از این موزه را از دست ندهید.

Anne Frank House
Anne Frank House Amsterdam
Anne Frank House Amsterdam The Netherlands
1398/05/30
Amsterdam - The Netherlands - Holland - Anne Frank House - world war - Anne Frank Diaries - هلند - آمستردام - خانه آنه فرانک - خاطرات آنه فرانک - موزه آمستردام

سفر به هلند را تجربه کنید

تورهای مرتبط: